Home      AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
III ŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKI PIKNIK MODELARSKI

     30.08.2014 roku w Bobrownikach odbył się III Śląsko-Zagłębiowski Piknik Modelarski. Jego organizatorem od I edycjii jest Sportowy Klub Modelarski
   w Bobrownikach,  którego prezesem jest członek SSLW RP Oddział Śląsk mgr inż. Stanisław Szczęśniak, wielki pasjonat lotnictwa i wspaniały organizator
   umiejący zaszczepić w młodzieży zainteresowania modelarskie, a co za tym idzie również lotnicze. Za jego wkład w propagowanie lotnictwa z całego serca
   dziękujemy!!!
   W imieniu kolegi Staszka Szczęśniaka dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego Pikniku, władzom Gminy Bobrowniki,
   a w szczególności:
   -  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Bobrowniki - Dorocie Ligęzie;
   -  Wójtowi Gminy Bobrowniki - Arkadiuszowi Ziembie;
   -  Prezesowi SSLW RP Oddział Śląsk - płk pil.w st. spocz. Markowi Zapiórowi;
   -  Kierownikowi Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej prof. dr hab. płk nawig. rez. Andrzejowi Fellnerowi.
    Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy gościnnie wystąpili ze swoimi ''maszynami'' za wspaniałe loty, koleżeńską, miłą i radosną atmosferę.
    Zapraszamy na kolejny już IV Piknik Modelarski na terenie lotnika modelarskiego w Bobrownikach w 2015 roku.
    Może, chociaż te kilka zdjęć odda atmosferę tych pokazów.
 

 
 

     

    

   Informacja: Marian Knapik.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
 
 
     Z inicjatywy płk dypl.pil. Andrzeja Stanka, który jest członkiem Śląskiego Oddziału SSLW RP i przy wsparciu kadry z byłego 39 Pułku Lotnictwa
  Myśliwskiego w Mierzęcicach  postanowiono, że zostanie ufundowana tablica, która ma zachować pamięć o pułku, oddając jednocześnie honor tym,
  co zginęli strzegąc ojczystego nieba.  Od kwietnia br. do dnia Święta Lotnictwa ogarnięto ten bardzo trudny logistycznie do realizacji pomysł.
  Bardzo duży wkład w realizację tego projektu wnieśli: płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek,  mjr pil. w st. spocz. Andrzej Krzyśpiak - członek naszego
  Stowarzyszenia,  mjr pil. w st. spocz. Ryszard Dębski,  st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa,  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Szczepańczyk  oraz wiele
  innych osób, których nie sposob wymienić ze względu na ograniczone możliwości strony. Wszystkim im jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY!!!
     W dniu 28.08. 2014 roku w Święto Lotnictwa na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie
  w latach 1952 - 1987  39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy oddali swoje życie służąc w tym pułku.
   Ceremonię poprowadził płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek, witając zaproszonych gości wśród których byli: wójt gminy Mierzęcice
  mgr Grzegorz Podlejski oraz  były kapelan garnizonu ks.Jan Lubliniecki, a także żony pilotów, których mężowie zginęli tragicznie w czasie wykonywania
  lotów tj. pani Maria Maślankiewicz i pani Teresa Smaga.
      Z byłej kadry naszego pułku między innymi obecny był, były jego dowódca płk dypl. pil. w st. spocz. Henryk Kącik.
   Po wysłuchaniu Marsza Lotników i uczczeniu minutą ciszy tych, którzy odeszli, nastąpiło odsłonięcie tablicy przez panią Marię Maślankiewicz
  i płk pil. w st. spocz. Kazimierza  Ciapałę. Po czym nastąpiło jej poświęcenie przez ks. Adama Mordalskiego proboszcza parafii w Nowej Wsi, do której
  należy osiedle.  Następnie złożono kwiaty: w imieniu byłej kadry naszego pułku - st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa w asyście mjr pil. Ryszarda Dębskiego
  i mjr pil. Andrzeja Krzyśpiaka. W imieniu gminy Mierzęcice - wójt gminy mgr Grzegorz Podlejski, w imieniu Śląskiego Oddziału SSLW RP - w-ce prezes
  Oddziału st. chor. sztab. Grzegorz Cofał, a  w imieniu Polskich Lotników - płk pil. w st. spocz. Tadeusz Dłużyński.
      Po złożeniu kwiatów i wygłoszeniu okazjonalnych przemówień zakończono część oficjalną, a zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, po którym przy
  kawie i ciastkach  wspominano miniony czas w pułku i kolegów, z którymi pełnili wspólną służbę na straży polskiego nieba.

  / - / Marian Karpiel

   Przebieg uroczystości udokumentowano seria fotografii,do obejrzenia w fotogalerii