Home      O NAS
 
   
 
             
 
 
Zarząd: prezes płk pil. Marek Zapiór; wice prezes st. chor szt. Grzegorz Cofała;sekretarz płk mgr Kazimierz Mazepa;
skarbnik mjr nawig. Jerzy Frydrych; rzecznik dyscyplinarny st. chor szt.nawig. Józef Tworek.
pełnomocnik do spraw kontaktu z mediami kpt. mgr Marek Kułakowski.
Członkowie zarządu: ppłk nawig. Mieczysław Kowalczyk; ppłk nawig. mgr Jan Piechniczek.
 
 
Oddział ma stronę internetową: http://sites.google.com/site/2eskadralm/sslwrp,
na której można znaleść więcej informacji o śląskich seniorach.

Adres mail: oddzial.slask@gmail.commzapior@tlen.pl